expenses

expenses
(exes)
бухг., фін. витрати; видатки
1. кошти або інший вид активів (assets¹), які витрачені або призначені для витрат внаслідок діяльності підприємства; ♦ витрати ведуть до зменшення активів або збільшення заборгованості (liabilities²) внаслідок виплат заробітної плати (wage), зношення (depreciation¹) техніки, устаткування, виплат у страхові фонди, виплат орендної оплати (rent¹) тощо; 2. гроші, які витрачаються на ведення справи і які повертаються працедавцем (employer); ♦ видатки записуються на рахунок витрат (expense account²)
═════════■═════════
absorbed expenses частина накладних витрат, віднесених на незавершене виробництво • витрати, віднесені на операційний рахунок; accompanying expenses супровідні видатки; accrued expenses нараховані витрати • заборгованість; actual expenses фактичні видатки; administrative expenses адміністративні витрати • витрати на адміністративні потреби; advertising expenses видатки на рекламу • витрати на рекламування; agreed expenses узгоджені витрати; allowable expenses витрати, на які існує податкова знижка; amortization expenses амортизаційні відрахування • витрати на амортизацію; annual expenses річні витрати; anticipated expenses передбачені витрати; arbitration expenses арбітражні видатки; assignable expenses прямі витрати; auditing expenses видатки на ревізію • витрати на проведення аудиторської перевірки • витрати на аудит; average expenses середні витрати; bad debt expenses витрати на безнадійні борги; banking expenses банківські видатки; budget expenses кошторис витрат; budgeted expenses кошторисні витрати; building expenses будівельні видатки; business expenses ділові витрати • витрати підприємців • торговельні витрати; calculated expenses підраховані витрати; capitalized expenses капітальні витрати • капіталізовані витрати; carrying expenses поточні витрати; cash expenses грошові видатки; claims expenses витрати на одержання страхового відшкодування; clerical expenses канцелярські витрати; commercial expenses торговельні витрати; compensation expenses компенсаційні витрати; constant expenses постійні витрати; controllable expenses регульовані витрати; current expenses поточні витрати; current operating expenses поточні операційні витрати; custodian expenses витрати, пов'язані зі зберіганням (коштовностей, цінних паперів); customs expenses митні витрати; daily expenses добові видатки; dead expenses непродуктиві витрати • даремні витрати • некорисні витрати; deferred expenses витрати наступного періоду • відстрочені витрати • відкладені видатки; delivery expenses витрати на доставку; depreciation expenses витрати на зношення • амортизаційні відрахування; direct expenses прямі витрати • змінні витрати; directly chargeable expenses витрати, безпосередньо пов'язані з обсягом виробництва; direct manufacturing expenses прямі виробничі витрати; direct shop expenses прямі видатки крамниці; direct store expenses прямі витрати крамниці; discharging expenses витрати на розвантаження; discount expenses витрати за знижкою • витрати за дисконтуванням; distribution expenses витрати на збут; entertainment expenses представницькі витрати; equipment maintenance expenses витрати на установку обладнання; estimated expenses сподівані витрати • передбачені витрати; extra expenses додаткові видатки; extraordinary expenses надзвичайні витрати; factory expenses виробничі витрати; financial expenses фінансові витрати; financing expenses витрати на фінансування; fixed expenses постійні витрати; formation expenses організаційні витрати при реєстрації нового підприємства; forwarding expenses витрати на пересилання товарів; freight expenses витрати на перевезення; general expenses загальні витрати • адміністративні витрати; general operating expenses загальнопідприємницькі витрати; handling expenses витрати на обробку • витрати на опрацювання; hauling expenses витрати на перевезення; incidental expenses побічні видатки; incurred expenses зазнані витрати; indirect expenses непрямі витрати • побічні витрати; indirect manufacturing expenses виробничі накладні витрати; initial expenses початкові витрати; installation expenses витрати на монтаж; insurance expenses витрати на страхування; interest expenses видатки на виплату відсотків; law expenses судові видатки; legal expenses судові видатки • витрати на ведення судової справи; living expenses витрати на життя; loading expenses вантажні витрати; maintenance expenses витрати на технічне обслуговування; management expenses витрати на управління; manufacturing expenses загальновиробничі видатки • загальновиробничі накладні витрати • виробничі витрати; marketing expenses торговельні витрати • витрати на організацію збуту; material expenses матеріальні витрати; miscellaneous expenses різноманітні накладні витрати; noncontrollable expenses нерегульовані витрати; nonoperating expenses витрати, не пов'язані з основним видом діяльності; office expenses канцелярські видатки; operating expenses операційні витрати • поточні видатки • експлуатаційні витрати; organizational expenses організаційні витрати; out-of-pocket expenses змінні витрати (у транспортних операціях) • наявні видатки • кишенькові витрати; overhead expenses накладні витрати; packing expenses витрати на пакування; particular expenses особливі витрати; per capita expenses витрати на душу населення; period expenses витрати звітного періоду; permissible expenses дозволені витрати; personal expenses особисті витрати; petty expenses дрібні витрати; planned expenses плановані витрати; pocket expenses кишенькові витрати; preliminary expenses підготовчі витрати • витрати на формування; prepaid expenses авансовані кошти • заздалегідь оплачені витрати • витрати, які проведені авансом; preparation expenses витрати на підготовчі операції; processing expenses видатки на обробку; professional expenses витрати на послуги спеціаліста; promotional expenses витрати на стимулювання збуту; promotion and sales expenses витрати на рекламу і збут; publicity expenses рекламні видатки; quality expenses витрати на забезпечення якості; reasonable expenses обґрунтовані витрати; recovery expenses витрати на інкасо; recurring expenses періодичні витрати; reimbursed expenses відшкодовувані витрати; reinsurer's expenses витрати перестрахувальника; relocation expenses витрати, пов'язані з переміщенням; removal expenses витрати на переїзд • витрати на переміщення; rent expenses витрати на оренду; repair expenses ремонтні витрати; running expenses поточні витрати; salvage expenses витрати на рятування вантажу; segment expenses операційні витрати; selling expenses торговельні витрати • витрати на збут продукції; service expenses витрати на обслуговування; shipping expenses видатки на перевезення; standing expenses постійні витрати; storage expenses витрати на зберігання; sundry expenses різні витрати • інші витрати; total expenses загальні витрати; towage expenses витрати на буксирування; trade expenses торговельні витрати; transhipment expenses витрати на перевантаження; transportation expenses транспортні витрати • перевозові витрати; travelling expenses подорожні видатки • витрати у відрядженні; uncontrollable expenses нерегульовані витрати; unforeseen expenses непередбачені витрати; unloading expenses видатки на розвантаження; unscheduled expenses позапланові витрати; variable expenses змінні витрати; warranty expenses витрати на гарантований ремонт; wheeling expenses повторювані витрати; working expenses поточні видатки • виробничі видатки • експлуатаційні витрати
═════════□═════════
less expenses відраховуючи видатки; minus expenses відраховуючи видатки; free of expenses без витрат; expenses charged forward з післяплатою за витрати; expenses deducted відраховуючи видатки; expenses for the account of витрати на рахунок кого/чого; expenses for protesting a bill витрати на опротестування векселя; expenses in foreign exchange валютні витрати; expenses of carriage витрати на перевезення; expenses of the carrier видатки фрахтівника; expenses of collection витрати на інкасування; expenses of discharge видатки на розвантаження; expenses of haulage видатки на перевезення; expenses of the insured видатки страхувальника; expenses of the parties витрати сторін; expenses of production витрати виробництва; expenses of representation представницькі витрати; expenses of reproduction витрати на відтворення; expenses of shipping витрати на перевезення; expenses of storage видатки на зберігання; expenses of trackage витрати на перевезення; expenses of transhipping витрати на перевантаження; expenses of transportation видатки на перевезення; expenses on materials видатки на матеріали; expenses on patenting procedure витрати на патентування; expenses on repairs витрати на ремонт; expenses prepaid витрати, оплачені заздалегідь; to absorb expenses брати/взяти на себе витрати • оплачувати/оплатити видатки; to allocate expenses розподіляти/розподілити витрати; to apportion expenses розподіляти/розподілити витрати; to assess expenses оцінювати/оцінити видатки; to bear expenses брати/взяти на себе витрати; to calculate expenses підраховувати/підрахувати витрати; to charge expenses to the account of відносити/віднести витрати на рахунок кого/чого; to claim expenses заявляти/заявити витрати • заявляти/заявити видатки; to compensate for expenses виплачувати/виплатити (кому) за видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to cover expenses покривати/покрити видатки; to curtail expenses скорочувати/скоротити витрати • зменшувати/зменшити витрати; to defray expenses покривати/покрити витрати; to double expenses подвоювати/подвоїти витрати • збільшувати/збільшити витрати вдвічі; to estimate expenses оцінювати/оцінити витрати • підраховувати/підрахувати приблизно витрати; to halve expenses зменшувати/зменшити витрати наполовину • ділити/поділити витрати навпіл; to increase expenses збільшувати/збільшити видатки; to incur expenses зазнавати/зазнати витрат • витрачатися; to indemnify for expenses виплачувати/виплатити (кому) за видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to itemize expenses перераховувати/перерахувати витрати по пунктах; to limit expenses обмежувати/обмежити витрати; to meet expenses сплачувати/сплатити видатки; to offset expenses компенсувати витрати • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to participate in expenses ділити/поділити витрати; to pay expenses оплачувати/оплатити витрати • сплачувати/сплатити витрати; to pool expenses організовувати/організувати витрати об'єднаною компанією; to prepay expenses оплачувати/оплатити витрати заздалегідь; to recompense expenses компенсувати витрати • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recover expenses одержувати/ одержати відшкодування за видатки; to reduce expenses зменшувати/зменшити витрати; to refund expenses відшкодовувати/відшкодувати витрати; to reimburse expenses повертати/повернути видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to repay expenses повертати/повернути гроші за видатки • відшкодовувати/ відшкодувати витрати; to save on expenses заощаджувати/заощадити на видатках; to share expenses поділити видатки; to waive expenses звільняти/звільнити від видатків • покривати/ покрити видатки
* * *
затрати; витрати; витрати (які підлягають відшкодуванню)

The English-Ukrainian Dictionary. Economics, Finance, Banking, Investmentss, Bank Loans. . 2002.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "expenses" в других словарях:

 • expenses — index bill (invoice), damages, expenditure, out of pocket Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • expenses — charges incurred in the discharge of duty, late 14c. See EXPENSE (Cf. expense) …   Etymology dictionary

 • expenses — costs incurred by a business in earning income, for example, rent, advertising, wages etc. Glossary of Business Terms Outflows or other reductions of assets or increases in liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods …   Financial and business terms

 • expenses — /ɪk spensɪz/ plural noun money paid to cover the costs incurred by someone when doing something ● The salary offered is £10,000 plus expenses. ● He has a high salary and all his travel expenses are paid by the company. ♦ all expenses paid with… …   Dictionary of banking and finance

 • expenses — /ɪk spensɪz/ plural noun money paid to cover the costs incurred by someone when doing something ● The salary offered is £10,000 plus expenses. ♦ all expenses paid with all costs paid by the company ● The company sent him to San Francisco all… …   Marketing dictionary in english

 • expenses — (Roget s IV) pl.n. Syn. expense, cost of living, per diem, reparations, damages, outlay, overhead, expense account, traveling expenses, living expenses, out of pocket expenses, costs, lodging, room and board, incidentals, cash out*, swindle… …   English dictionary for students

 • expenses —    Costs incurred (usually out of pocket) by an employee in the normal course of business activities, particularly personal expenses such as travel and entertainment. Expenses may be met from an expense account …   Business law dictionary

 • expenses — n. charges that an employee incurs in the performance of work (such as travel expenses), expenditures of a business ex·pense || ɪk spens n. cost, price, payment …   English contemporary dictionary

 • expenses — sąnaudos statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1. Ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo, pardavimo, perdavimo, netekimo arba nuvertėjimo ir įsipareigojimų prisiėmimo per ataskaitinį… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • expenses claim — sense 1 ➔ claim1 * * * expenses claim UK US noun [C] (UK ► a list of amounts of money spent for business purposes that you should be paid back by your employer: put in/file an expenses claim »An employee put in a three figure expenses claim for… …   Financial and business terms

 • expenses of administration — The costs of wrapping up a deceased person s estate and distributing property. They may include attorney fees, appraisal, costs, and probate court fees. Category: Wills, Trusts & Estates → Estates, Executors & Probate Court Nolo’s Plain English… …   Law dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»